Pracownia Architektury i Urbanistyki Sp.z o.o.   90-158 Łódź.ul.Małachowskiego 28c
tel/fax. 042 6340814/042 6787420   email:biuro@walteriwalter.com.pl

Zakres działalności: Projekty urbanistyczne, architektoniczne budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych, użyteczności publicznej
przemysłowe, hotelowe, wnętrz, modernizacji budynków instniejących.
Opracowywanie dokumentacji kosztorysowej; uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę
Wspomaganie projektowania: CAD, Rok założenia: 1991, Zasięg działania: Polska